Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Iwona Rutkowska

Terapie Indywidualne

Terapie Indywidualne

Depresje, nerwice, zaburzenia osobowości, lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia odżywiania, współpraca z psychiatrą.
Towarzyszenie w procesie rozwoju osobistego
Wsparcie w kryzysach życiowych: w procesie choroby, choroby przewlekłej, żałoby akceptacja siebie po wypadkach, odzyskiwanie równowagi osobistej po urazach, dolegliwości psychosomatyczne.
Terapie rodzinne

Terapie rodzinne

Gdy dziecko cierpi pacjentem jest cała rodzina
Lęki szkolne, moczenia nocne, fobie społeczne, mutyzm wybiórczy, tiki nerwowe, zaburzenia odżywiania nastolatków, zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży.
Terapia dla par

Terapia dla par

Pomoc terapeutyczna w procesie adopcji.
Wspieranie kompetencji rodzicielskich.
Wsparcie w kryzysach życiowych: w procesie choroby, żałoby
Towarzyszenie w przypadku rozwodu

O mnie

O mnie

mgr Iwona Rutkowska

psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, terapeuta dzieci i młodzieży


Jestem Absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Członkiem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uzyskałam tytuł Terapeuty Dzieci i Młodzieży na studiach podyplomowych w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. W toku rozwoju zawodowego ukończyłam wiele szkoleń z zakresu psychoterapii, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, The Milton H.Erickson Foundation INC Phoenix, Arizona, USA. Systematycznie doskonalę swój warsztat psychoterapeutyczny w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, Łodzi i Poznaniu w trakcie Czteroletnim Podyplomowym Kursie Psychoterapii atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto jestem absolwentka dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
Prowadziłam cykliczne warsztaty grupowe, treningi interpersonalne i sesje indywidualne dla dzieci i dorosłych między innymi dla: Centrum Edukacji Społecznej we Wrocławiu, Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie czy Towarzystwa Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą.

Z dorosłymi pacjentami prowadziłam grupowe sesje terapeutyczne strukturalne (genogram, psychodrama, psychorysunek) na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu przez półtorej roku. Praktykowała w Klinice Psychiatrii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich We Wrocławiu oraz na Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Z młodzieżą i dziećmi oraz rodzicami pracowałam przez 10 lat w różnorodnych instytucjach świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną m.in.: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom w Trudnej Sytuacji Życiowej, jak i w prywatnym przedszkolu i żłobkach.